GIỚI THIỆU VỀ VNCJSC

Với tôn chỉ “Chất lượng là niềm tin – Hiệu quả là mục đích” chúng tôi tin tưởng sẽ Quản lý hiệu quả, phát triển vững chắc, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiến độ, thi công các công trình, và các dịch vụ khảo sát địa chất, địa hình, tư vấn thiết kế, giám sát, thí nghiệm và kiểm định công trình. Đầu tư chiều sâu cho ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực giao thông, tăng cường và mở rộng hợp tác sản xuất và ứng dụng công nghệ mới trong dịch vụ tư vấn cũng như thi công công trình".